About Current Exhibition

Henrik Pyndt Sørensen

"Let the Trees Grow Old (and die)" 

9.4 - 19.6.2021

Please find here Galleri Wärme online sales-cataloque at artsy.net


Let the Trees Grow Old (and die) har taget sit udspring i den nuværende klima- og biodiversitetskrise og dens foreslåede løsninger: plantning af træer, bevarelse af gamle skove og udlægning af kommercielle skove til såkaldt "urørt skov".

Gennem en lang og vanskelig proces har projektet udviklet sig fra, at være et forsøg på, at dokumentere de gamle træers skønhed, til lige så meget at være en udforskning af begrebet "Pareidolia" - den menneskelige tendens til at lokalisere ansigter og andre velkendte mønstre på uventede steder. Billederne kan endda ses som en slags fotografisk "Rorschach-test", hvor seeren opfordres til at associere frit over de mange figurer, der i kraft af en spejling af billederne, opstår langs deres symmetriakse.

 

Hvert billede kommer med et haiku-digt, inspireret af fotografens egne associationer.


Let the Trees Grow Old (and die) has taken its origin in the current climate and biodiversity crisis and its proposed solutions: planting trees, preserving old forests, and laying out commercial forests for so-called "untouched forest".

Through a long and difficult process, the project has evolved from being an attempt to document the beauty of the ancient trees, to just as much being an exploration of the concept of "Pareidolia" - the human tendency to locate faces and other familiar patterns in unexpected places. The images can even be seen, as a kind of photographic "Rorschach test", where the viewer is encouraged to associate freely over the many figures that, by virtue of a reflection of the images, arise along their axis of symmetry.

 

Each image comes with a haiku poem, inspired by the photographer's own associations.

Please click on photo

for large image & explanation

Please click on photo

for large image & explanation